Partner of ProMinent

Bent u actief in een brouwerij of in de voedsel en dranken industrie? Heeft u de zuiverste vorm van chloor nodig, ook wel ECA water genoemd, en de laagste mogelijke hoeveelheden chloride en chloraat? Dan is het elektrolyssysteem DULCO®Lyse de beste oplossing! Het kan gebruikt worden voor alle voedings- en drankgerelateerde toepassingen waarbij de hoogste zuiverheid, kwaliteit, veiligheid en de langste houdbaarheidstijd nodig zijn..

De DULCO®Lyse is een membraansel-elektrolysesysteem waarin de elektrochemische reactie plaatsvindt in twee elektrodenkamers (anode en kathode) die gescheiden zijn door een kation selectief membraan. De vorming van actief chloor en natriumhydroxide is fysiek gescheiden. In de DULCO®Lyse wordt een zeer laag geconcentreerd mengsel (400 ppm) van het vers geproduceerde actieve chloor gecreëerd. De pH-waarde van het mengsel wordt tussen 6 en 7 ingesteld onder gebruikmaking van het natriumhydroxide. Het eindproduct is een zeer zuiver hypochloorzuur dat in kleine hoeveelheden kan worden opgeslagen om het vers te houden. De DULCO®Lyse-systemen hoevel daarom alleen voor de gemiddelde vraag te worden ontworpen, aangezien de capaciteitspieken kunnen worden gecompenseerd vanuit de opslagtank van de ECA (dag).

VOORDELEN VAN DULCO®LYSE

De DULCO®Lyse-systemen moeten ontworpen worden voor maximale chloorvraagstukken, aangezien de capaciteitspieken moeten worden gedekt door de capaciteit als zodanig. Het voordeel van DULCO®Lyse-membraancel-elektrolyseersystemen ligt in hun uitstekende efficiëntie (85% opbrengst) en geen afname van chloride of chloraat, normaal gesproken afkomstig van het anode residu. Dit resulteert in een laag zout- en energieverbruik en een vaste chloorconcentratie van 400 ppm. De extreem lage chloride- en chloraatgehalten in het te behandelen water zijn een gevolg van de DULCO®Lyse membraanceltechnologie.

In de DULCO®Lyse is de vers geproduceerde ECA-oplossing een mengsel vanl zuiver product (actief chloor en natriumhydroxide), dat algemeen in brouwerijen en voedsel- en drankbedrijven wordt aanvaard..

DULCO®Lyse

DULCO®Lyse

- Cellmembraam technologie​
- Capaciteitsrange​:
  100 – 300 gr/uur
- Productie van Hypochloride
  zuur (HOCl):
  400 ppm FAC, pH 6,5

- Zout omzetting:
  ongeveer 85%
- Zoutconsumptie
:
  1,9 kg zout/kg FAC
- Opgenomen electrisch vermogen
:
  3,6 kWh/kg FAC
- Electrische aansluiting​:
  1 x 230 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz