Partner of ProMinent

Heeft u natriumhypochloriet nodig met een hoge zuiverheid of lage chloride en lage chloraat? En in relatief kleine capaciteit? Het elektrolyssysteem CHLORINSITU® III Compact is de oplossing. Het systeem kan gebruikt worden voor drink-, afval-, proces-, zwembadwater, fonteinen en in koeltorens.

De CHLORINSITU® III Compact is een membraancelelektrolyssysteem waarin de elektrochemische reactie plaatsvindt in twee elektrodenkamers (anode en kathode) die gescheiden zijn door een kation selectief membraan. De vorming van actief chloor en natriumhydroxide is fysiek gescheiden.

MIX VAN PURE PRODUCTEN

In de CHLORINSITU® III Compact is de vers geproduceerde natriumhypochloriet (NaOCl) een mengsels van het zuiver producten (actief chloor en natriumhydroxide) die in een speciale reactor gemengd worden en een oplossing vormen van natriumhypochloriet (25 g / l FAC) . Het kan tijdelijk opgeslagen en gemeten worden indien nodig.

Bij het ontwerp van de CHLORINSITU® III-Compact systemen kan daarom worden uitgegaan van de gemiddelde chloorvraag, aangezien de capaciteitspieken van het natriumhypochloriet (dag) via de opslagtank kunnen worden gecompenseerd.

Het voordeel van membraansel-elektrolyseresystemen ligt in hun uitstekende efficiëntie (85% opbrengst) en minimale inbreng van chloride in vergelijking met open-cell-systemen. De elektrische- en chemische opbrengst is zeer hoog. Chemische omzetting is ca. 85% pekelwater, wat resulteert in een laag zout- en energieverbruik en relatief hoge chloorconcentraties (25 g / l FAC) in het eindproduct. De relatief lage chloride- en chloraatgehalten in het te behandelen water zijn een gevolg van de CHLORINSITU® III Compact membraanceltechnologie.

 

CHLORINSITU® III Compact

CHLORINSITU® III Compact

- Cellmembraam technologie
- Capaciteitsrange:
  25 and 50 gr/uur
- Sodium productie​
  hypochloride​ (NaOCl):
  25 g/l FAC, pH 9,5 – 10 

- Zout omzetting​:
  ongeveer 85%
- Zoutconsumptie
:
  2,6 kg zout/kg FAC
- Opgenomen electrisch vermogen​:
  4,3 kWh/kg FAC
- Electrische aansluiting​:
  3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz