Partner of ProMinent

Heeft u de zuiverste vorm van chloor en extreem lage hoeveelheden chloride en chloraat nodig? Dan is het elektrolyssysteem CHLORINSITU® V 1D of Multiple dosering de beste oplossing! Het kan gebruikt worden bij alle toepassingen waarin het drinkwater, afvalwater, proceswater, zwembadwater en het water in de koeltoren de hoogste zuiverheid en kwaliteit vereisen.

De CHLORINSITU® V is een membraansel-elektrolyssysteem waarin de elektrochemische reactie plaatsvindt in twee elektrodenkamers (anode en kathode) die gescheiden zijn door een kation selectief membraan. De vorming van actief chloor en natriumhydroxide is fysiek gescheiden. In het CHLORINSITU® V wordt het vers geproduceerde actieve chloor onmiddellijk gedoseerd in het te behandelen water, waardoor in-situ hypochloorzuur wordt gevormd. Het natriumhydroxide dat aan de kathodeszijde wordt geproduceerd kan gebruikt worden voor pH-correctie.

VOORDELEN VAN DE CHLORINSITU® V

De CHLORINSITU® V-systemen moeten worden ontworpen voor de maximale chloorbehoefte, aangezien de capaciteitspieken moeten worden gedekt door de aanwezige capaciteit. Het voordeel van CHLORINSITU® V-membraancel-elektrolyseringssystemen ligt in hun uitstekende efficiëntie (85% opbrengst) en geen bijproducten van chloride of chloraat, dat normaal gesproken uit het anode residu komt.

De elektrische en chemische opbrengst is zeer hoog. Chemische omzetting is ca. 85% pekelwater, wat resulteert in een laag zout- en energieverbruik. De hypochloorzuurconcentraties in de bypass zullen variëren van 50 tot 1000 ppm FAC.

De extreem lage chloride- en chloraatgehalten in het te behandelen water zijn een gevolg van de CHLORINSITU® V membraanceltechnologie.

CHLORINSITU® V

CHLORINSITU® V

- Cellmembraam technologie​
- Capaciteitsrange​:
  100 – 3.500 gr/uur
- Productie van Hypochloride
  zuur (HOCl) and Caustic (NaOH)
- Zout omzetting​:
  ongeveer 85%
- Zoutconsumptie:
  1,9 kg zout/kg FAC
- Opgenomen electrisch vermogen​:
  3,6 kWh/kg FAC
- Electrische aansluiting​:
  3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz