Partner of ProMinent

Heeft u natriumhypochloriet nodig met een hoge zuiverheid of lage chloride en lage chloraat? Het elektrolyssysteem CHLORINSITU® III is de oplossing. Het systeem kan gebruikt worden voor drink-, afval-, proces-, zwembadwater en in koeltoren.

De CHLORINSITU® III is een membraancel-elektrolyssysteem waarbij de elektrochemische reactie plaatsvindt in twee elektrodekamers (anode en kathode) die gescheiden zijn door een kation selectief membraan. De vorming van actief chloor en natriumhydroxide is fysiek gescheiden. 

MIX VAN PURE PRODUCTEN

In de CHLORINSITU® III is het vers geproduceerde natriumhypochloriet (NaOCl) een mengeling van zowel zuiver product (actief chloor en natriumhydroxide) die in een speciale reactor gemengd worden tot een oplossing van natriumhypochloriet (20-25 g / l FAC). Het kan tijdelijk opgeslagen en gemeten worden indien nodig..

Bij het ontwerp van de CHLORINSITU® III-systemen kan daarom worden uitgegaan van de gemiddelde chloorvraag, aangezien de capaciteitspieken van het natriumhypochloriet (dag) via de opslagtank kunnen worden gecompenseerd.

Het voordeel van membraansel-elektrolyseresystemen ligt in hun uitstekende efficiëntie (85% opbrengst) en minimale inbreng van chloride in vergelijking met open-cell-systemen. De elektrische- en chemische opbrengst is zeer hoog. Chemische omzetting is ca. 85% pekelwater, wat resulteert in een laag zout- en energieverbruik en relatief hoge chloorconcentraties (25 g / l FAC) in het eindproduct. De relatief lage chloride- en chloraatgehalten in het te behandelen water zijn een gevolg van de CHLORINSITU® III membraanceltechnologie.

CHLORINSITU® III

CHLORINSITU® III

- Cellmembraam technologie
- Сapaciteitsrange:
  100 – 10.000 gr/uur
- Sodium productie

  hypochloride (NaOCl):
  20 – 25 g/l FAC, pH 9,5 – 10

- Zout omzetting:
  ongeveer 85%
- Zoutconsumptie:
  1,9 kg zout/kg FAC
- Opgenomen electrisch vermogen:
  3,6 kWh/kg FAC
- Electrische aansluiting​:
  3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz