Partner of ProMinent

Heeft u de zuiverste vorm van chloor en extreem lage hoeveelheden chloride en chloraat nodig en moet u tegelijk in fluctuerende chloorconsumpties kunnen voorzien en peikbehoefte aankunnen? In dat geval is het elektrolyssysteem CHLORINSITU® V PLUS de beste oplossing. Het kan gebruikt worden in alle toepassingen waarin het drinkwater, afvalwater, proceswater, zwembadwater en water in de koeltoren de hoogste zuiverheid en kwaliteit vereisen.

HOE HET SYSTEEM WERKT

De CHLORINSITU® V PLUS is een membraancelelektrolyssysteem waarin de elektrochemische reactie plaatsvindt in twee elektrodenkamers (anode en kathode) die gescheiden zijn door een kation selectief membraan. De vorming van actief chloor en natriumhydroxide is fysiek gescheiden. In de CHLORINSITU® V PLUS wordt het vers geproduceerde actieve chloor onmiddellijk gedoseerd in het te behandelen water, dat in situ-hypochloorzuur vormt. De hypochloorzuurconcentraties in de bypass zullen variëren van 50 tot 1000 ppm FAC. Het natriumhydroxide dat aan de kathodeszijde wordt geproduceerd, kan gebruikt worden voor pH-correctie. Het overschot van actief chloor wordt gebruikt om een ​​natriumhypochlorietoplossing te produceren. Daarvoor wordt een speciale reactor op basis van het unieke vacuümsysteem gebruikt. Daarin wordt een ​​natrium hypochlorietoplossing (20 - 25 g / l FAC) gevormd die tijdelijk opgeslagen en gemeten kan worden indien nodig.

De CHLORINSITU® V PLUS-systemen kunnen worden ontworpen voor de gemiddelde chloorvraag aangezien de capaciteitspieken kunnen worden gecompenseerd door de natriumhypochloriet (dag) opslagtank. De hypochloorzuurconcentraties in de bypass zullen variëren van 50-1000 ppm FAC, de natriumhypochlorietconcentraties variëren van (5 - 25 g / l FAC) in het eindproduct.

VOORDELEN

Het voordeel van CHLORINSITU® V PLUS membraanselektrolyseringssystemen ligt in hun uitstekende efficiëntie (85% opbrengst) en het geeft geen bijproducten van chloride of chloraat, dat normaal gesproken uit het anode residu komt. De elektrische en chemische opbrengst is zeer hoog. De extreem lage chloride- en chloraatgehalten in het te behandelen water zijn een gevolg van de CHLORINSITU® V PLUS membraanceltechnologie.

CHLORINSITU® V PLUS

CHLORINSITU® V PLUS

- Cellmembraam technologie
- Capaciteitsrange​:
  100 – 3.500 gr/uur
- Productie van Hypochloride
  zuur (HOCl), Caustic (NaOH)
  en hypochloride: 
  NaOCl, 5 – 25 g/l, pH 8,5 – 10
- Zout omzetting​:
  ongeveer 85%
- Zoutconsumptie​:
  1,9 kg zout/kg FAC
- Opgenomen electrisch vermogen​:
  3,6 kWh/kg FAC
- Electrische aansluiting
:
  3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz