Partner of ProMinent

Heeft u de zuiverste vorm van chloor en extreem lage hoeveelheden chloride en chloraat nodig? In relatief lage capaciteiten? Dan is het elektrolyssysteem CHLORINSITU® IV Compact de beste oplossing! Het kan gebruikt worden bij alle toepassingen waar drinkwater, afvalwater, proceswater, zwembadwater en water voor de koeltoren de hoogste zuiverheid en kwaliteit vereisen.

De CHLORINSITU® IV Compact is een membraanselektrolysesysteem waarin de elektrochemische reactie plaatsvindt in twee elektrodenkamers (anode en kathode) die gescheiden zijn door een kation selectief membraan. De vorming van actief chloor en natriumhydroxide is fysiek gescheiden. In het CHLORINSITU® IV Compact wordt het vers geproduceerde actieve chloor onmiddellijk gedoseerd in het te behandelen water, waardoor in-situ hypochloorzuur wordt gevormd. Het natriumhydroxide dat aan de kathodeszijde wordt geproduceerd kan gebruikt worden voor pH-correctie.

VOORDELEN VAN DE CHLORINSITU® IV COMPACT

De CHLORINSITU® IV Compact-systemen moeten ontworpen worden voor maximale chloorbehoeften, aangezien de capaciteitspieken moeten worden gedekt door de beschikbare capaciteit. Het voordeel van CHLORINSITU® IV Compact membraancel elektrolyseersystemen ligt in hun uitstekende efficiëntie (85% opbrengst).

De elektrische en chemische opbrengst is zeer hoog. Chemische omzetting is ca. 85% pekelwater, wat resulteert in een laag zout- en energieverbruik. De hypochloorzuurconcentraties in de bypass zullen variëren van 50 tot 1000 ppm FAC.

CHLORINSITU® IV Compact

CHLORINSITU® IV Compact

- Cellmembraam technologie​
- Capaciteitsrange

  25 and 50 gr/uur
- Sodium productie​
  hypochloride​ (NaOCl):
  oplosbare actieve chloride

  proceswater, pH-correctie​
  door toevoeging van zuur​
- Zout omzetting​:
  ongeveer 85%
- Zoutconsumptie
:
  2,6 kg salt/kg FAC
- Opgenomen electrisch vermogen​:
  4,3 kWh/kg FAC
- Electrische aansluiting​:
  3 x 400 Vac ± 10%, N, PE, 50 Hz