Veiligheid/ARBO Labour inspection Sicherheit

Veiligheid/ARBO

Met betrekking tot veiligheid en arbo hebben de Chlorinsitu® systemen vele voordelen.
Hierbij de belangrijkste voordelen;

- Geen gevaarlijke chloortransporten over de weg
- Geen opslag en overslag van chloor
- Geen overhevelingproblemen, zoals chemicaliën.
- Medewerkers werken niet meer direct met gevaarlijke chemicaliën

 

Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
t +31 (0) 33 2778600
f +31 (0) 33 2778399
e info@vdhwater.nl