Milieu Environment Umwelt

Milieu

Ook met betrekking tot milieu bieden de Chlorinsitu® systemen veel voordelen;

-
Geen bodemverontreiniging door lekkage
- Geen wegtransport van gevaarlijke chemicaliën
- Geen of weing chloorlucht en smaak
- Zeer aangenaam omgevingsklimaat

De kreet een beter milieu begint bij............ kan ook zijn;

water dat gedesinfecteerd wordt met een chlorinsitu® installatie.
Bezoekadres Glashorst 114
Postadres Postbus 71
3925 ZH Scherpenzeel
t +31 (0) 33 2778600
f +31 (0) 33 2778399
e info@vdhwater.nl